Ügyvédek

Dr. Bárándy György

1919. szeptember 23. napján született Törökszentmiklóson. Elemi iskoláit magántanulóként végezte, és 1929-ben kezdte meg gimnáziumi tanulmányait a Gödöllői Premontrei Reálgimnáziumban, ahol is 1937-ben érettségit tett.

Jogi tanulmányait 1937-ben kezdte az egri Érseki Jogakadémián. Szigorlatait a Kolozsvári Egyetemen tette le.


1948-ban lett ügyvéd és azóta minél több tanulással igyekezett minél több tudást szerezni. Ennek köszönhetően az Ország egyik legismertebb védőügyvédje lett, aki több jelentős életelleni és gazdasági ügyben látott el sikeres védelmet.

Az Iroda egyik alapító tagja.

Dr. Bárándy Péter

1976. óta ügyvéd, elsősorban büntető ügyekkel foglalkozik. Több, országosan ismert ügyben látott el védelmet. Büntető védői tevékenysége mellett jelentősebb polgári és gazdasági ügyekben is ellát képviseletet.

Az 1990-es évek elejétől a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán büntető anyagi jogot tanított. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának tiszteletbeli tanára, itt szintén büntető anyagi jogot tanít, vizsgabizottsági tag, valamint évek óta részt vesz a Jogi Szakvizsga Bizottság munkájában is. A Nemzetközi Büntetőjogi Társaság magyar nemzeti csoportjának elnöke. Tagja, helyettes elnöke a Magyar Kriminológiai Társaság igazgatótanácsának, valamint néhány polgári és politikai jogok, illetőleg emberi jogok megóvására vonatkozó nemzetközi egyezményekkel kapcsolatos Magyarországon működő társaságnak. 

A Budapesti Ügyvédi Kamarában 1980-tól a Fegyelmi Bizottság tagja volt, majd a Kamara titkárává választották, 1992-től a főtitkári tisztséget tölti be. 1993 januárjában édesapjával, dr. Bárándy György ügyvéddel megalakította a Bárándy és Társai Ügyvédi Irodát.

2002. május 27-étől 2004. október 4-éig a Magyar Köztársaság igazságügy-minisztere volt, ezt követően ügyvédi hivatását folytatja a Bárándy és Társai Ügyvédi Irodában.

2010. július 1-től kezdődően az Iroda vezetője.

Angol nyelven beszél.

Dr. Bárándy Gergely

1976. november 28. napján született Budapesten. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán a 2000. évben szerzett jogi diplomát. Azóta ugyanitt, a Büntetőjogi Tanszéken oktat. 

Ügyvédi praxisát és tudományos munkáját a büntetőjog területén folytatja, publikációi is e tudományterületet elemzik. 

A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán a 2009. évben szerzett tudományos fokozatot (PhD). 2000 – 2003 – ig ügyvédjelölt, 2004 – től ügyvéd a Bárándy és Társai Ügyvédi Irodában. 2006 – tól országgyűlési képviselő. 2006 és 2010 között az Országos Igazságszolgáltatási Tanács tagja. Angol középfokú, német középfokú és szóbeli felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezik.

Dr. Gábor László

1973. óta ügyvéd. Vegyes praxist folytatott, ami 1980-as évek végén kibővült a gazdasági jog területével. Az Iroda alapító tagja, egyben 2010. június 30-ig első vezetője.

1986-tól az Országos Ügyvédi Tanács tagja titkára, 1992-től 2010. április 19-ig a Magyar Ügyvédi Kamara főtitkára, négy cikluson át.

2010. július 1-től a Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyező Egyesülete (MÜBSE) főtitkára és igazgatója. Emiatt az ügyvédi praxisát – összeférhetetlenség miatt – jelenleg szünetelteti. 

A Magyar Ügyvédi Kamara teljes ülésének tagja.

Német nyelvismerete van.

ifj. Dr. Gábor László

2004. szeptember 1. óta ügyvéd, ez idő óta a Bárándy és Társai Ügyvédi Iroda tagja. Elsősorban polgári-, gazdasági, családi és szerzői joggal foglalkozik, jelentős szerződési, peres – és társasági jogi praxissal is rendelkezik, valamint munkaügyi perekben is gyakorlattal bír. Cégek állandó képviseletét is ellátja.

Az iroda társtulajdonosa, angol és olasz nyelvismerettel rendelkezik.

2000. év óta aktív tagja a Budapesti Ügyvédek Sport Klub Labdarúgó Egyesületnek, mely a nemzetközi ügyvédi sportéletben számos sikert ért el.

Dr. Karsay Ferenc

1993. január 1. napjától az Iroda első ügyvédjelöltje, 1995. május 1. napjától tagja, egyben társtulajdonosa.

Büntetőjogi védői megbízások mellett tartós megbízások keretében építőipari, reklám-, szoftver és élelmiszeripari tevékenységeket végző társaságok képviseletét látja el peres-, nem peres eljárásokban, valamint a szellemi alkotások joga területén, különösen a szerzői jogi ügyekben.